Czym jest dysleksja?

Dyslektycy to osoby często ponadprzeciętnie inteligentne i posiadające specjalne zdolności. Korzystają na co dzień z atutów dysleksji, nie wiedząc, że dany talent pochodzi z tego samego źródła, co ich problemy z czytaniem, pisaniem, skupieniem uwagi czy zrozumieniem matematyki.

Najczęściej spotykane mocne strony dyslektyków:

 • Myślenie głównie obrazami, zamiast słowami
 • Myślenie i postrzeganie wielowymiarowe (z wykorzystaniem wszystkich zmysłów)
 • Zdolność spostrzegania obiektów i sytuacji z różnych perspektyw
 • Duża świadomość otoczenia
 • Ponadprzeciętna ciekawość i wnikliwość
 • Intuicyjność
 • Żywa wyobraźnia i kreatywność
 • Zdolność doświadczania wyobrażeń jako rzeczywistości

Problemy z nauką są konsekwencją dezorientacji, która pojawia się, gdy niewerbalny proces myślenia zostaje zakłócony. Dyslektycy w rzeczywistości rozwijają myślenie werbalne znacznie później i polegają głównie na myśleniu niewerbalnym. Myślenie niewerbalne, które jest realizowane za pomocą obrazów, ma charakter rozwojowy. Obraz rozwija się, gdy umysł dodaje inne koncepcje. Ten rodzaj myślenia jest tak szybki, że osoba dyslektyczna nie zdaje sobie sprawy, że to robi. Obraz jest trójwymiarowy i wielozmysłowy. Blokada pojawia się, gdy nieznane słowo nie może zostać włączone do ogólnego obrazu, a osoba pozostaje z sekwencją obrazów oddzielonych tak jakby białymi plamami.

Pojawia się zamieszanie i dezorientacja, postrzeganie symboli zostaje zmienione i zniekształcone, czytanie lub pisanie staje się trudne lub niemożliwe. Pojawiają się symptomy: zamiany, pominięcia, odwrócenia, transpozycje, nieporozumienia, trudności ze skupieniem uwagi, podążaniem za instrukcjami lub sekwencjami. Poczucie czasu może stać się zmienione, a koordynacja ruchowa opóźniona. Powtarzające się błędy często prowadzą do reakcji emocjonalnych, frustracji i utraty poczucia własnej wartości.

Najczęściej spotykane trudności u dyslektyków:

 • Trudności z czytaniem lub czytaniem ze zrozumieniem
 • Kłopoty z ortografią lub pismem odręcznym
 • Łatwe rozpraszanie się
 • Trudności z nauką, mimo wysokiej inteligencji
 • Niska samoocena
 • Słabe umiejętności społeczne
 • Częste frustrowanie się

Zwykle dysleksja występuje w połączeniu z innymi trudnościami, zwłaszcza w pisaniu (dysortografia-dysgrafia) i obliczeniach (dyskalkulia), impulsywność, łatwość rozpraszania się i niezdolność do skupienia się lub utrzymania uwagi (ADD – zaburzenia koncentracji uwagi i ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) oraz problemy ze słuchaniem, zarówno w rozróżnianiu dźwięków, jak i w rozumieniu słyszanych słów (centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego).
Kolejnymi sygnałami mogą być wcześniejsze trudności językowe i obecność zaburzeń uczenia się wśród innych członków rodziny. Czytanie jest umiejętnością międzyprzedmiotową. Gdy osoby z dysleksją doświadczają niepowodzeń, często prowadzi to do przyjęcia postawy rezygnacji lub buntu z powodu lęku przed wynikami oraz wzmożonego odczuwania strachu.

Osoba dyslektyczna może czytać i pisać, ale może to robić tylko poprzez maksymalne wykorzystanie swoich umiejętności i energii, ponieważ nie może tego robić automatycznie. Dlatego szybko się męczy, popełnia błędy, nie uczy się i ma zaległości.

Zaburzenia uczenia się nie są spowodowane ani deficytem inteligencji, ani problemami środowiskowymi lub psychologicznymi, ani też deficytami sensorycznymi lub neurologicznymi.
Dysleksja to po prostu inny styl myślenia.

Poznaj cechy osoby dyslektycznej
Zrób TEST online!
Dysleksja - prawdy i mity