Witaj w Akademii Dysleksji

Tutaj dowiesz się jak przezwyciężyć problemy jakie sprawia dysleksja, a także dysortografia, dysgrafia, dyspraksja, dyskalkulia oraz ADHD i ADD.

Każda osoba ma unikalny sposób myślenia i uczenia się.
Osoby z różnicami w uczeniu się mają wiele talentów, które są często ukryte. Dzięki wsparciu mogą zostać odkryte i przynieść wiele korzyści.
Osoby z dysleksją nie muszą być „naprawiane”. Mając odpowiednie narzędzia mogą być odpowiedzialne za swoją naukę, bardziej zrozumieć siebie i lepiej funkcjonować.

Czym się zajmuję?

Prowadzę Programy Davisa® dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczące:
• korekcji dysleksji,
• opanowania skupienia (ADD i ADHD),
• opanowania matematyki.

Pomagam dzieciom, młodzieży i dorosłym z dysleksją, dyskalkulią, ADHD i ADD pokonać trudności z czytaniem, pisaniem, skupieniem uwagi, zrozumieniem matematyki. To, co szczególnie podoba mi się w Metodzie Davisa®, to jej prostota i to, że uczy osoby z dysleksją, jak pracować nad swoimi mocnymi stronami.

Kim jestem?

Urszula Grzegorczyk
Jestem licencjonowanym metodykiem programów Davisa®

Posiadam certyfikat Davis Dyslexia Association International.
Status mojej licencji sprawdzisz tutaj.

Jestem członkiem Davis Dyslexia Association International w USA oraz Davis Dyslexia Facilitators Association w Wielkiej Brytanii. Należę do grona ponad 400 licencjonowanych metodyków Davisa pracujących w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Azji, Australii i Nowej Zelandii, gdzie z powodzeniem od wielu lat metoda jest stosowana.